Teenused

Kommunikatsioon toimub kõikjal meie ümber, nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool, informatsioon liigub nii indiviidide kui ka gruppide vahel.

Kommunikatsioon on juhtimisinstrument, mis aitab organisatsioonil liikuda soovitud eesmärkide suunas, aga ka nähtamatu liim, mis hoiab koos organisatsiooni liikmeid. 

Kommunikatsioon peegeldab iga organisatsiooni tegevust, nii tooteid ja teenuseid kui ka ettevõtte väärtushinnanguid ning käitumismalle. Kommunikatsioon loob väärtust igale organisatsioonile avalikust sektorist ettevõteteni. Oskus seda ära kasutada sünnib koostöös.

Westil OÜ kommunikatsioonikoolitused on

 • praktilised - koolituse näited ja kaasused on alati elust enesest koos praktiliste rühmatööde ning aruteludega
 • personaalsed - koolituse fookuses on alati tellija soovid ja rõhuasetused koos valdkondlike erisustega
 • kaasavad - koolitusel osalejad on nii individuaalselt kui ka rühmadena kaasatud juhtumite ning praktiliste ülesannete lahendamisse, pannes koheselt proovile koolitusel omandatu

Westil OÜ pakub laia valikut kommunikatsioonikoolitusi koos personaalse nõustamisega

 • sisekommunikatsioon
 • väärtuste kommunikatsioon
 • kriisikommunikatsioon
 • muutuste kommunikatsioon
 • kommunikatsioon & juhtimine
 • sihtrühmapõhine väliskommunikatsioon
 • meediasuhted
 • avalik esinemine & meedias esinemine
 • turunduskommunikatsioon
 • sõnumite koostamine
 • üritusturundus / ürituskorraldus
 • kommunikatsiooni hindamine ja mõõtmine
Koostatud kommunikatsiooni käsiraamatud ja juhendid

Westil OÜ (Illari Lään) on koostanud kommunikatsiooni ja turundusega seotud käsiraamatuid nii riigiettevõtetele, sihtasutustele, koolidele kui ka mittetulundusühingutele. Avalikult leitavad käsiraamatud on järgmised: 

Ürituste korraldamine ideest teostuseni

Ürituse korraldamisel soovitame järgida lihtsat, kuid olulist skeemi, mis aitab jõuda soovitud tulemuseni:

 • hea ürituskorraldus algab eesmärgi ja sihtrühma paikapanekuga
 • sellele järgneb ajaraami ning võimalustele vastava eelarve koostamine
 • kui sobilik koht ka leitud, on paras aeg tegeleda ürituse loovlahenduse ning programmiga (esinejad, tehnilised lahendused, päevajuhi kaasamine jms)
 • kommunikatsioon ja ürituse logistiline lahendus käib samuti iga ürituse ettevalmistuse juurdeordini

Westil OÜ pakub abi ja nõustamist kõikides ürituse ettevalmistamise ning korraldamisega seotud küsimustes.