Teenused

Kommunikatsioon toimub kõikjal meie ümber, nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool, informatsioon liigub nii indiviidide kui ka gruppide vahel.

Kommunikatsioon on juhtimisinstrument, mis aitab organisatsioonil liikuda soovitud eesmärkide suunas, aga ka nähtamatu liim, mis hoiab koos organisatsiooni liikmeid. 

Kommunikatsioon peegeldab iga organisatsiooni tegevust, nii tooteid ja teenuseid kui ka ettevõtte väärtushinnanguid ning käitumismalle. Kommunikatsioon loob väärtust igale organisatsioonile avalikust sektorist ettevõteteni. Oskus seda ära kasutada sünnib koostöös.

Westil OÜ kommunikatsioonikoolitused on

 • praktilised - koolituse näited ja kaasused on alati elust enesest koos praktiliste rühmatööde ning aruteludega
 • personaalsed - koolituse fookuses on alati tellija soovid ja rõhuasetused koos valdkondlike erisustega
 • kaasavad - koolitusel osalejad on nii individuaalselt kui ka rühmadena kaasatud juhtumite ning praktiliste ülesannete lahendamisse, pannes koheselt proovile koolitusel omandatu

Westil OÜ pakub laia valikut kommunikatsioonikoolitusi koos personaalse nõustamisega

 • sisekommunikatsioon
 • väärtuste kommunikatsioon
 • kriisikommunikatsioon
 • muutuste kommunikatsioon
 • kommunikatsioon & juhtimine
 • sihtrühmapõhine väliskommunikatsioon
 • meediasuhted
 • avalik esinemine & meedias esinemine
 • turunduskommunikatsioon
 • üritusturundus / ürituskorraldus
 • kommunikatsiooni hindamine ja mõõtmine
Koostatud kommunikatsiooni käsiraamatud ja juhendid

Westil OÜ (Illari Lään) on koostanud kommunikatsiooni ja turundusega seotud käsiraamatuid nii riigiettevõtetele, sihtasutustele, koolidele kui ka mittetulundusühingutele. Avalikult leitavad käsiraamatud on järgmised: 

Ürituste korraldamine ideest teostuseni

 • ürituse eesmärgi, loovlahenduse ja eelarve paikapanek koostöös tellijaga
 • ürituse organisatoorne ettevalmistus asukohast transpordini
 • ürituse programmi koostamine (muusika, tegevused, päeva- või õhtujuht, lastejuht, artistid, ansamblid jms)
 • ürituseks vajaliku atribuutika korraldamine (lavad, telgid, spordivahendid, mänguväljakud jms)
 • ürituse tehniline korraldus (heli- ja valgustehnika, esitlustehnika, foto- ja videotehnika ürituse jäädvustamiseks)